Kaukolämpö

Tasaista lämpöä - kaikkina vuodenaikoina


Kaukolämpö on entistä suositumpi taajama-alueiden lämmitysmuoto. Jo yli puolet Riihimäen asukkaista asuu kaukolämmitetyissä rakennuksissa. Kaukolämpö on vaivaton, luotettava ja hinnaltaan kilpailukykyinen tapa lämmittää etenkin suuria kiinteistöjä. Säätämällä sekä kaukolämpöverkon että asuntokohtaisten lämmityslaitteiden tehoja lämpötilan vaihtelujen mukaan voidaan helposti varmistaa riittävä, tasainen määrä lämpöä kaikkiin tilanteisiin. Lämpöenergia johdetaan asiakkaille kuuman veden avulla maanalaista putkiverkostoa pitkin. Kiinteistön lämmönjakokeskus siirtää lämmön patteri-, tai lattialämmitysverkostoon ja käyttöveteen.
 
 

 

  

Yritys

Riihimäen Kaukolämpö Oy on perustettu vuonna 1978
. Yhtiön omistaa Riihimäen kaupunki. Yhtiö toimii Riihimäen talousalueella toimittaen asiakkailleen kaukolämpöä ja maakaasua. Vuoden 2015 lopussa kaukolämpöasiakkaita oli 706 ja maakaasuasiakkaita 10. Varmat, laadukkaat ja kilpailukykyiset energiantoimitukset takaavat asiakkaiden tyytyväisyyden. 
Kaukolämmön perusenergian hankinta perustuu ensisijaisesti paikkakunnalla toimivien yritysten kanssa tehtyihin pitkäaikaisiin sopimuksiin. Hankintaa tuetaan omalla vara- ja huipputuotannolla.
 Yli puolet Riihimäen asukkaista asuu kaukolämmitetyissä rakennuksissa. Kaukolämmityksen lisääntymisellä on ollut erittäin positiivinen vaikutus Riihimäen ilmanlaatuun.

 

Vuosi 2015 oli yhtiön 37. toimintavuosi

Vuonna 2015 uusia lämpöasiakkaita tuli lisää 6 ja liittymiä purettiin 4 joten lämpöasiakkaita oli vuoden lopussa 706. Maakaasuverkkoon liittyi yksi asiakas, vuoden lopussa maakaasuasiakkaita oli 10.

Lämpöä myytiin 170,5 GWh, jossa on laskua 4,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myynnin lasku johtui pääasiassa lämpimästä vuodesta. Vuoden 2015 keskilämpötila oli noin 4,2 °C. Ilmatieteenlaitoksen mittaama pitkän ajan keskilämpötila on 2,3 °C.

Lämmön hankinta oli 177,0 GWh. 
Vuoden 2015 alussa perusmaksuja korotettiin 3 %  ja energiamaksua 6,8 %. Vuoden 2015 kaukolämmön myyntihinta perusmaksuineen oli 77,03 €/MWh (alv 24 %). 
Maakaasun hankinta laski 47,9 % edellisvuodesta ja oli 6,6 GWh. Maakaasun myynti laski 12,2 % ja oli 2,4 GWh. Omaan lämmöntuotantoon maakaasua käytettiin 4,2 GWh. 
Lämpöverkoston lisäys oli 508 metriä ja verkoston pituus vuoden lopussa 97,5 km. Maakaasuverkostoa rakennettiin 2591 metriä, verkoston pituus on noin 13 km. 
Liikevaihto oli vuonna 2015 11,5 miljoonaa euroa eli 4,2 % korkeampi kuin edellisenä vuonna. Lämmön myynnin osuus tuotoista oli 91,9 %, maakaasun 1,4 % ja muun myynnin osuus oli 6,7 %.
Maakaasun kokonaisliikevaihto oli 0,162 miljoonaa euroa, josta myynti 0,082 miljoonaa euroa ja siirto 0,080 miljoonaa euroa.

 

 

 

Tariffit


Kaukolämmön perus- ja energiamaksut 1.1.2016
 

PERUSMAKSUT 1.1.2016
Kaukolämpöasiakkaan maksama perusmaksu riippuu tilausvesivirrasta V = m³/h

Tilausvesivirta m³/h kerroin K2 (alv 0 %) kerroin K2 (alv 24 %) Perusmaksu €/vuosi
alle 0,8 0,42189 0,52314 K2 * (4410 * V)
0,8 - 2,0 0,42189 0,52314 K2 * (280 + 4060 * V)
2,0 - 8,0 0,42189 0,52314 K2 * (4200 + 2100 * V)
yli 8,0 0,42189 0,52314 K2 * (12600 + 1050 * V)

OMAKOTITALOJEN PERUSMAKSUT 1.1.2016
Teho = tilavuus * 25/1000

Tariffi Teho kW Perusmaksu/vuosi € veroton Perusmaksu/vuosi € verollinen
03 20,1 - 25 620,97 770,00
04 15,1 - 20 516,13 640,00
05 12,1 - 15 375,00 465,00
06 alle 12 304,84 378,00

 ENERGIAMAKSU 1.1.2016

Energiamaksu 47,00 €/MWh alv 0 %
Energiamaksu 58,28 €/MWh alv 24 %

PALVELUMAKSUT 1.1.2016, sis. alv 24 %

Energiamittauksen tarkistusmaksu 120,00 €
Energiaimpulssi asiakkaan käyttöön 130,00 €
Viivästysmaksu, alv 0 % 5,00 €
Lämmöntoimituksen uudelleenkytkentä 130,00 €

Viivästyskorko korkolain mukaan
Muut asiakastyöt sopimuksen mukaan

 

 

 

 

Lämmitystarveluvut


 

Mitä lämmitystarveluku tarkoittaa

 

  

Lämmitystarveluvulla korjataan kiinteistön toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia. Em. luvun avulla voidaan verrata kiinteistön eri kuukausien tai vuosien kulutuksia.

Kiinteistön lämmitystarpeen arvioinnissa lämmitystarveluvun käyttö perustuu siihen, että kiinteistön energiankulutus on verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen.

Lämmitystarveluku S17 on yleisimmin käytetty ja se saadaan laskemalla +17 °C:ksi oletetun huoneistolämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotus. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokausien lämmitystarvelukujen summa ja vuoden lämmitystarveluku on kuukausien lämmitystarvelukujen summa.

Normaali lämmitystarveluku on vuosien 1971 . 2000 lämmitystarvelukujen keskiarvo.

Lämmitystarveluvun laskennassa ei huomioida päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10 °C ja syksyllä yli +12 °C.

Riihimäen Kaukolämpö Oy käyttää Riihimäellä Lahdessa toteutuneita lämmitystarvelukuja.

  Esimerkki

Kiinteistön koko kaukolämmön vuosikulutus oli 400 MWh.

Selvitetään käyttöveden kulutus:

Kesä  - elokuun aikana kiinteistö kulutti 30 MWh. Tämän perusteella kiinteistön käyttöveden lämmittämiseen kuluu vuodessa energiaa seuraavasti:

30 MWh/3 kk = 10 MWh/kk

= 12 kk * 10 MWh/kk = 120 MWh

kiinteistön lämmitykseen käytetty energia on:

400 MWh  - 120 MWh = 280 MWh

Kyseisen vuoden lämmitystarveluku oli 4357 °Cd ja normaalivuoden 4392 °Cd.

Rakennuksen normitettu vuosikulutus lasketaan seuraavasti:

(4392/4357 °Cd)*280 + 120 = 402 MWh

Riihimäen lämmitystarveluvut vuosina 2014 - 2016

 

Kuukausi

Toteutunut
vuosi

    Normaali vuosi
  2014 2015 2016  
1 804 640 923 726
2 495 512 537 677
3 506 509 546 610
4 357 373 377 395
5 202 188 47 159
6 52 15 34 20
7 5 0 5 4
8 23 5 12 31
9 166 117 143 191
10 389 412 412 383
11 472 401 553 528
12 602 490 586 668
Yhteensä 4073 3662 4175 4392

 

 

 

  

Liity kaukolämpöön

Helppo ja vaivaton liittyä ja käyttää

 

Kaukolämpöenergia johdetaan asiakkaille kuuman veden avulla maanalaista putkiverkostoa pitkin.

Kiinteistön lämmönjakokeskus siirtää lämmön patteri- tai lattialämmitysverkostoon ja käyttöveteen.

Asiakkaan lämmityslaitteiden automatiikka varmistaa aina sopivan kiinteistön lämmitystehon. Asukas voi lisäksi säätää huonekohtaiset lämpötilat haluamalleen tasolle. Nykyaikaiset kaukolämpölaitteet kestävät käytössä pitkään ja niiden huoltotarve on vähäinen.

Tietoa runkoputken tämänhetkisestä peittoalueesta ja omista mahdollisuuksistasi siirtyä kaukolämmön piiriin saat ottamalla yhteyttä Riihimäen Kaukolämpöön. Me teemme puolestasi tarvittavat selvitykset ja huolehdimme myös käytännön toteutuksesta. Sinun tehtäväksesi jää tasaisesta, edullisesta lämpöenergiasta nauttiminen!

 

 

 

Maakaasu

 

Maakaasu on monikäyttöinen ympäristömyönteinen ja käyttäjälle vaivaton energiamuoto.

Maakaasu kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin monet muut fossiiliset polttoaineet. Lisäksi se huomioi lähiympäristön, sillä sen käytöstä ei aiheudu lainkaan noki- ja rikkipäästöjä.

Maakaasun hinta on vakaa ja siksi tulevien maakaasulaskujen suuruus on helposti ennakoitavissa.

 

 

 

 

 

Tariffit

Maakaasun siirto- ja myyntitariffit 1.1.2015 alkaen

1. Siirto

1.1 Kiinteä maksu

tilausteho P kW

kiinteä maksu KM €/vuosi

< 100
100 + 12,7 * P
100 - 500
266 + 11,0 * P
500 - 1000
500 + 10,6 * P
1000 - 3000
2002 + 9,1 * P
> 3000
8000 + 7,1 * P

1.2 Siirron energiamaksu

talvella 1.11 - 31.3 7,30 euroa/MWh
kesällä 1.4 - 31.10 5,10 euroa/MWh

2. Myynti

tilausteho P kW energiamaksu EM €/MWh
< 500 1,80 * G2
> 500 1,25 * G2

G2 on Gasum Oy:n kuukausittainen pienkulutustariffin indekseillä korjattu energiamaksu (€/MWh).

3. Energiaverot

energiasisältövero 6,650 euroa/MWh
hiilidioksidivero 8,710 euroa/MWh
huoltovarmuusmaksu 0,084 euroa/MWh

Hinnat ovat arvonlisäverottomia.

 

  

Ympäristö

Tulevaisuuden tapa lämmittää

 

Kehittyvä kaukolämpöverkko on jo parantanut merkittävästi Riihimäen ilmanlaatua. Kaukolämpö onkin kiistatta yksi ympäristöystävällisimmistä lämmitysmuodoista. Valtaosa Riihimäen Kaukolämmön kaukolämpöenergiasta saadaan Ekokem Oyj:n voimaloista, yhdyskunta- ja teollisuusjätteitä polttamalla. Toinen merkittävä kaukolämpöenergian lähde on Versowood Oy Riihimäen yksikkö, jonka lämpövoimalasta Riihimäen Kaukolämpö saa biopolttoaineilla tuotettua, ympäristöystävällistä ja hinnaltaan kilpailukykyistä lämpöä. Paikallinen tuotanto ja lämmön tehokas talteenotto lisäävät omalta osaltaan Riihimäen Kaukolämmön positiivisia ympäristövaikutuksia.
 

 


Ajankohtaista

  • Kaukolämmön hinnat 2017

    Vuoden 2017 alusta Riihimäen Kaukolämpö Oy laskee kaukolämmön hintoja. Nykyisin voimassa oleva veroton energiamaksu 47,00 €/MWh laskee 0,50 euroa eli uusi hinta on 46,50 €/MWh. Verollinen energiamaksu on 57,66 €/MWh.

    Myös perusmaksuja alennetaan. Omakotiasiakkaiden perusmaksut laskevat noin 6 % ja muiden asiakkaiden noin 2,8 %.

    Energiamaksun lasku perustuu kaukolämmön ostohinnan vakaaseen hintakehitykseen sekä kaukolämmön tuottamiseen käytettävien polttoaineiden hintojen laskuun. Tehokas toimintatapa ja pitkäjänteinen yhteistyö paikallisten teollisuuslaitosten kanssa ovat mahdollistaneet sen, että kaukolämmön hinta Riihimäellä on ollut erittäin edullinen koko maan kaukolämmön hintoihin ja muihin energiavaihtoehtoihin verrattuna.

      Takaisin

 

Yhteystiedot

Riihimäen Kaukolämpö Oy

Lopentie 15-17, PL 79
11100 RIIHIMÄKI

Puh. 010 4544 222
Fax 010 4544 221
asiakaspalvelu@rkloy.fi
suunnittelu@rkloy.fi

Laskutusosoite:
Riihimäen Kaukolämpö Oy
PL 60
11101 RIIHIMÄKI

Toimistomme on avoinna:
ma - pe klo 9:00 - 11:30 ja 12:30 - 15:00

Vikailmoitukset 24 h puh. 050 4544 204


Verkkolaskutusosoite: 003702767264
Välittäjän tunnus: 003708599126
Välittäjä: Liaison Technologies
 

 

 

Tekninen
asiakaspalvelu
Jorma Malmi
toimitusjohtaja
puh. 050 4544 220
sähköposti:
jorma.malmi@rkloy.fi
Asiakaspalvelu
ja laskutus
Anita Kaipainen
puh. 010 4544 222
gsm 050 4544 222
sähköposti:
anita.kaipainen@rkloy.fi

 


Yhteydenotto

 

RKLOY

Kaukolämpö on luonnollinen ja varma taajamien lämmitystapa. Kaukolämmön ylivoimainen energiatehokkuus perustuu siihen, että se hyödyntää muuten hukkaan menevää lämpöenergiaa.

 

 

OTA YHTEYTTÄ

  asiakaspalvelu@rkloy.fi

  010 4544 222

  Lopentie 15-17, 11100 Riihimäki

KUVAGALLERIA