Näin syntyy kaukolämpö

Kaukolämpö on kuumaa vettä, joka kiertää verkostossa takaisin laitokselle uudelleen lämmitettäväksi. Kiinteistöissä oleva lämmönvaihdin siirtää kaukolämpöverkossa olevan lämmön kiinteistön omaan vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Riihimäellä kaukolämpöverkoston vesi lämmitetään Fortum Waste Solutions -laitoksen tuottamalla hukkalämmöllä.

Suosittu lämmitysmuoto

Jo yli puolet Riihimäen asukkaista asuu kaukolämmitetyissä rakennuksissa. Kaukolämpö on vaivaton, luotettava ja hinnaltaan kilpailukykyinen tapa lämmittää etenkin suuria kiinteistöjä.

Säätämällä sekä kaukolämpöverkon että asuntokohtaisten lämmityslaitteiden tehoja lämpötilan vaihtelujen mukaan voidaan helposti varmistaa riittävä, tasainen määrä lämpöä kaikkiin tilanteisiin.