Teknologiaratkaisut

Kehittyvä kaukolämpöverkko on parantanut merkittävästi Riihimäen ilmanlaatua. Kaukolämpö on kiistatta yksi ympäristöystävällisimmistä lämmitysmuodoista. Valtaosa Riihimäen Kaukolämmön kaukolämpöenergiasta saadaan Fortum Waste Solutions Oy:n voimaloista, yhdyskunta- ja teollisuusjätteitä käsittelemällä. Toinen merkittävä kaukolämpöenergian lähde on Versowood Oy Riihimäen yksikkö, jonka lämpövoimalasta Riihimäen Kaukolämpö saa biopolttoaineilla tuotettua, ympäristöystävällistä ja hinnaltaan kilpailukykyistä lämpöä. Paikallinen tuotanto ja lämmön tehokas talteenotto lisäävät omalta osaltaan Riihimäen Kaukolämmön positiivisia ympäristövaikutuksia.

Lisäksi käytössä on ajanmukainen varavoimalaitosverkosto huippukulutusta sekä mahdollisia vikatilanteita varten. Kaukolämpöverkostoa on uudistettu tarpeen mukaan niin, että putkirikon riski on pieni. 
Vuodesta 1978 lähtien Riihimäen Kaukolämpö on toimittanut lämpöä asiakkailleen eikä tänä aikana ole aiheutunut yhtään lämmön jakeluun liittyvää vaaratilannetta. Tämä on hyvän ennakoinnin sekä ammattitaitoisen henkilökunnan ansiota. Näistä pidetään jatkossakin huolta.

Tulevaisuuden tapa lämmittää

Kehittyvä kaukolämpöverkko on jo parantanut merkittävästi Riihimäen ilmanlaatua. Kaukolämpö onkin kiistatta yksi ympäristöystävällisimmistä lämmitysmuodoista. Valtaosa Riihimäen Kaukolämmön kaukolämpöenergiasta saadaan Fortum Waste Solutions Oy:n voimaloista, yhdyskunta- ja teollisuusjätteitä käsittelemällä.

Toinen kaukolämpöenergian lähde on Versowood Oy Riihimäen yksikkö, jonka lämpövoimalasta Riihimäen Kaukolämpö saa biopolttoaineilla tuotettua, ympäristöystävällistä ja hinnaltaan kilpailukykyistä lämpöä.