Äiti lasten kanssa kotona. Lapsi kastelee sisäkasvia.

 

Kaukolämpö


Kaukolämpö on luonnollinen ja varma taajamien lämmitystapa. Kaukolämmön ylivoimainen energiatehokkuus perustuu siihen, että se hyödyntää muuten hukkaan menevää lämpöenergiaa.

Ympäristö


Kehittyvä kaukolämpöverkko on jo parantanut merkittävästi Riihimäen ilmanlaatua. Kaukolämpö onkin kiistatta yksi ympäristöystävällisimmistä lämmitysmuodoista.

Liity kaukolämpöön


Kaukolämpöenergia johdetaan asiakkaille kuuman veden avulla maanalaista putkiverkostoa pitkin. Kiinteistön lämmönjakokeskus siirtää lämmön patteri- tai lattialämmitysverkostoon ja käyttöveteen.

 

  Perhe laskemassa mäkeä liukureilla talvella.

Kaukolämpö

Tasaista lämpöä - kaikkina vuodenaikoina


Kaukolämpö on entistä suositumpi taajama-alueiden lämmitysmuoto. Jo yli puolet Riihimäen asukkaista asuu kaukolämmitetyissä rakennuksissa. Kaukolämpö on vaivaton, luotettava ja hinnaltaan kilpailukykyinen tapa lämmittää etenkin suuria kiinteistöjä. Säätämällä sekä kaukolämpöverkon että asuntokohtaisten lämmityslaitteiden tehoja lämpötilan vaihtelujen mukaan voidaan helposti varmistaa riittävä, tasainen määrä lämpöä kaikkiin tilanteisiin. Lämpöenergia johdetaan asiakkaille kuuman veden avulla maanalaista putkiverkostoa pitkin. Kiinteistön lämmönjakokeskus siirtää lämmön patteri-, tai lattialämmitysverkostoon ja käyttöveteen.
 
 

 

  Riihimäen Kaukolämpö Oy:n toimisto ulkoa päin.

Yritys

Riihimäen Kaukolämpö Oy on perustettu vuonna 1978. Yhtiön omistavat Riihimäen kaupunki ja Suomi Heat Holdings Oy (Aberdeen Standard Investments). Yhtiö toimii Riihimäen talousalueella toimittaen asiakkailleen kaukolämpöä. Vuoden 2019 lopussa kaukolämpöasiakkaita oli 740. Varmat, laadukkaat ja kilpailukykyiset energiantoimitukset takaavat asiakkaiden tyytyväisyyden.  Kaukolämmön perusenergian hankinta perustuu ensisijaisesti paikkakunnalla toimivien yritysten kanssa tehtyihin pitkäaikaisiin sopimuksiin. Hankintaa tuetaan omalla vara- ja huipputuotannolla. Yli puolet Riihimäen asukkaista asuu kaukolämmitetyissä rakennuksissa. Kaukolämmityksen lisääntymisellä on ollut erittäin positiivinen vaikutus Riihimäen ilmanlaatuun.
 

Vuosi 2019 oli yhtiön 41. toimintavuosi

Vuonna 2019 uusia lämpöasiakkaita tuli lisää 8 ja yksi liittymä purettiin joten lämpöasiakkaita oli vuoden lopussa 740. 

Lämpöä myytiin 183,2 GWh, jossa on laskua 0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myynnin lasku johtui pääasiassa erittäin lämpimästä vuodesta. Vuoden 2019 keskilämpötila oli noin 5,9 °C. Ilmatieteenlaitoksen mittaama pitkän ajan keskilämpötila on 4,5 °C.

Lämmön hankinta oli 184,1 GWh. Vuoden 2019 alussa kaukolämmön enegiamaksua korotettiin 4,3 % ja perusmaksut pidettiin vuoden 2018 tasolla.  Vuoden 2019 kaukolämmön myyntihinta perusmaksuineen oli 77,65 €/MWh (alv 24 %).  

Omaan lämmöntuotantoon maakaasua käytettiin 8,5 GWh.  Lämpöverkoston lisäys oli 1415 metriä ja verkoston pituus vuoden lopussa 102 km. Liikevaihto oli vuonna 2019 12,4 miljoonaa euroa eli 3,2 % korkeampi kuin edellisenä vuonna. 

 

 

 

Tariffit


Kaukolämmön perus- ja energiamaksut 1.1.2020
 

PERUSMAKSUT 1.1.2020
Kaukolämpöasiakkaan maksama perusmaksu riippuu tilausvesivirrasta V = m³/h

Tilausvesivirta m³/h kerroin K2 (alv 0 %) kerroin K2 (alv 24 %) Perusmaksu €/vuosi
alle 0,8 0,42640 0,52874 K2 * (4410 * V)
0,8 - 2,0 0,42640 0,52874 K2 * (280 + 4060 * V)
2,0 - 8,0 0,42640 0,52874 K2 * (4200 + 2100 * V)
yli 8,0 0,42640 0,52874 K2 * (12600 + 1050 * V)

OMAKOTITALOJEN PERUSMAKSUT 1.1.2020
Teho = tilavuus * 25/1000

Tariffi Teho kW Perusmaksu/vuosi € veroton Perusmaksu/vuosi € verollinen
03 20,1 - 25 608,06 754,00
04 15,1 - 20 503,23 624,00
05 12,1 - 15 364,52 452,00
06 alle 12 297,58 369,00

 

ENERGIAMAKSU HUHTIKUU - SYYSKUU 2020

Energiamaksu 48,50 €/MWh alv 0 %
Energiamaksu 60,14 €/MWh alv 24 %

ENERGIAMAKSU LOKAKUU - MAALISKUU 2020

Energiamaksu 53,00  €/MWh alv 0 %
Energiamaksu 65,72  €/MWh alv 24 %

 

PALVELUMAKSUT 1.1.2020, sis. alv 24 %

Energiamittauksen tarkistusmaksu 120,00 €
Energiaimpulssi asiakkaan käyttöön 130,00 €
Viivästysmaksu, alv 0 % 5,00 €
Lämmöntoimituksen uudelleenkytkentä 130,00 €

Viivästyskorko korkolain mukaan
Muut asiakastyöt sopimuksen mukaan

 

 

 

 

Lämmitystarveluvut


 

Mitä lämmitystarveluku tarkoittaa

 

  

Lämmitystarveluvulla korjataan kiinteistön toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia. Em. luvun avulla voidaan verrata kiinteistön eri kuukausien tai vuosien kulutuksia.

Kiinteistön lämmitystarpeen arvioinnissa lämmitystarveluvun käyttö perustuu siihen, että kiinteistön energiankulutus on verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen.

Lämmitystarveluku S17 on yleisimmin käytetty ja se saadaan laskemalla +17 °C:ksi oletetun huoneistolämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotus. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokausien lämmitystarvelukujen summa ja vuoden lämmitystarveluku on kuukausien lämmitystarvelukujen summa.

Normaali lämmitystarveluku on vuosien 1971 . 2000 lämmitystarvelukujen keskiarvo.

Lämmitystarveluvun laskennassa ei huomioida päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10 °C ja syksyllä yli +12 °C.

Riihimäen Kaukolämpö Oy käyttää Riihimäellä Lahdessa toteutuneita lämmitystarvelukuja.

  Esimerkki

Kiinteistön koko kaukolämmön vuosikulutus oli 400 MWh.

Selvitetään käyttöveden kulutus:

Kesä  - elokuun aikana kiinteistö kulutti 30 MWh. Tämän perusteella kiinteistön käyttöveden lämmittämiseen kuluu vuodessa energiaa seuraavasti:

30 MWh/3 kk = 10 MWh/kk

= 12 kk * 10 MWh/kk = 120 MWh

kiinteistön lämmitykseen käytetty energia on:

400 MWh  - 120 MWh = 280 MWh

Kyseisen vuoden lämmitystarveluku oli 4357 °Cd ja normaalivuoden 4392 °Cd.

Rakennuksen normitettu vuosikulutus lasketaan seuraavasti:

(4392/4357 °Cd)*280 + 120 = 402 MWh

Riihimäen lämmitystarveluvut vuosina 2018 - 2020

 

Kuukausi

Toteutunut
vuosi

    Normaali vuosi
  2018 2019 2020  
1 634 780 500 726
2 740 514 509 677
3 718 568 496 610
4 380 319 403 395
5 45 161 199 159
6 25 0 0 20
7 0 11 5 4
8 0 0 11 31
9 125 180 96 191
10 370 398 285 383
11 450 488   528
12 618 520

 

668
Yhteensä 4105 3939   4392

 

 

 

  Nainen huoneessa tunnustelee patterin lämpötilaa.

Liity kaukolämpöön

Helppo ja vaivaton liittyä ja käyttää

 

Kaukolämpöenergia johdetaan asiakkaille kuuman veden avulla maanalaista putkiverkostoa pitkin.

Kiinteistön lämmönjakokeskus siirtää lämmön patteri- tai lattialämmitysverkostoon ja käyttöveteen.

Asiakkaan lämmityslaitteiden automatiikka varmistaa aina sopivan kiinteistön lämmitystehon. Asukas voi lisäksi säätää huonekohtaiset lämpötilat haluamalleen tasolle. Nykyaikaiset kaukolämpölaitteet kestävät käytössä pitkään ja niiden huoltotarve on vähäinen.

Tietoa runkoputken tämänhetkisestä peittoalueesta ja omista mahdollisuuksistasi siirtyä kaukolämmön piiriin saat ottamalla yhteyttä Riihimäen Kaukolämpöön. Me teemme puolestasi tarvittavat selvitykset ja huolehdimme myös käytännön toteutuksesta. Sinun tehtäväksesi jää tasaisesta, edullisesta lämpöenergiasta nauttiminen!

 

 

 

Menettelyohje lämpösopimusta koskevien erimielisyyksien ratkaisemiseksi

 

Jos lämpösopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

 

 

 
 

  Juolukan varpu.

Ympäristö

Tulevaisuuden tapa lämmittää

 

Kehittyvä kaukolämpöverkko on jo parantanut merkittävästi Riihimäen ilmanlaatua. Kaukolämpö onkin kiistatta yksi ympäristöystävällisimmistä lämmitysmuodoista. Valtaosa Riihimäen Kaukolämmön kaukolämpöenergiasta saadaan Fortum Waste Solutions Oy:n voimaloista, yhdyskunta- ja teollisuusjätteitä käsittelemällä. Toinen merkittävä kaukolämpöenergian lähde on Versowood Oy Riihimäen yksikkö, jonka lämpövoimalasta Riihimäen Kaukolämpö saa biopolttoaineilla tuotettua, ympäristöystävällistä ja hinnaltaan kilpailukykyistä lämpöä. Paikallinen tuotanto ja lämmön tehokas talteenotto lisäävät omalta osaltaan Riihimäen Kaukolämmön positiivisia ympäristövaikutuksia.
 

 


Ajankohtaista

 

Yhteystiedot

Riihimäen Kaukolämpö Oy

Lopentie 15-17, PL 79
11100 RIIHIMÄKI

Asiakaspalvelu                                                   klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00

Puhelin: 029 3080 920

asiakaspalvelu@rkloy.fi
suunnittelu@rkloy.fi

Laskutusosoite:
Riihimäen Kaukolämpö Oy
PL 60
11101 RIIHIMÄKI

 

Vikailmoitukset 24 h puh. 050 4544 204


Verkkolaskutusosoite: 003702767264
Välittäjän tunnus: 003708599126
Välittäjä: Liaison Technologies
 

 

Tekninen asiakaspalvelu 

 

Antti Eskola
toimitusjohtaja
puh. 040 4862115
antti.eskola@rkloy.fi

Asiakaspalvelu ja laskutus 

 

Kaisa Marjola-Isoaho
toimistosihteeri
puh. 050 091 6550
kaisa.marjola-isoaho@rkloy.fi


Yhteydenotto

 

Kulutus-web

Kulutus-webissä pääset tarkastelemaan lämmönkulutustietojasi.

 

Kirjautuminen Kulutus-webiin 

 

 

RKLOY

Kaukolämpö on luonnollinen ja varma taajamien lämmitystapa. Kaukolämmön ylivoimainen energiatehokkuus perustuu siihen, että se hyödyntää muuten hukkaan menevää lämpöenergiaa.

 

 

OTA YHTEYTTÄ

  asiakaspalvelu@rkloy.fi

  029 3080 920

  Lopentie 15-17, 11100 Riihimäki