Riihimäen lämmitystarveluvut vuosina 2018 - 2021

Lämmitystarveluvulla korjataan kiinteistön toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia. Em. luvun avulla voidaan verrata kiinteistön eri kuukausien tai vuosien kulutuksia.

Kiinteistön lämmitystarpeen arvioinnissa lämmitystarveluvun käyttö perustuu siihen, että kiinteistön energiankulutus on verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen.

Lämmitystarveluku S17 on yleisimmin käytetty ja se saadaan laskemalla +17 °C:ksi oletetun huoneistolämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotus. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokausien lämmitystarvelukujen summa ja vuoden lämmitystarveluku on kuukausien lämmitystarvelukujen summa.

Normaali lämmitystarveluku on vuosien 1971 . 2000 lämmitystarvelukujen keskiarvo.

Lämmitystarveluvun laskennassa ei huomioida päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10 °C ja syksyllä yli +12 °C.

Riihimäen Kaukolämpö Oy käyttää Riihimäellä Lahdessa toteutuneita lämmitystarvelukuja.

  Kuukausi  2018 2019 2020 2021  Normaali vuosi
 1. 634 780 500 693 726
 2. 740 514 509  722 677
 3. 718 568 496 577 610
 4. 380 319 403 387 395
5. 45 161 199 161 159
6. 25 0 0 0 20
7. 0 11 5 0 4
8. 0 0 11 20 31
9. 125 180 96 227 191
10. 370 398 285 303 383
11. 450 488 401   528
12. 618 520 530   668
Yhteensä: 4105 3939 3435   4392

Esimerkki: kiinteistön koko kaukolämmön vuosikulutus oli 400 MWh. 

Kesä - elokuun aikana kiinteistö kulutti 30 MWh. Kiinteistön käyttöveden lämmittämiseen kuluu vuodessa energiaa seuraavasti:

  • 30 MWh/3 kk = 10 MWh/kk = 12 kk * 10 MWh/kk = 120 MWh
  • Kiinteistön lämmitykseen käytetty energia on: 400 MWh  - 120 MWh = 280 MWh
  • Lämmitystarveluku oli 4357 °Cd ja normaalivuoden 4392 °Cd.
  • Rakennuksen normitettu vuosikulutus lasketaan seuraavasti: (4392/4357 °Cd)*280 + 120 = 402 MWh