Riihimäen lämmitystarveluvut vuosina 2021 - 2024

Lämmitystarveluvulla korjataan kiinteistön toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia. Em. luvun avulla voidaan verrata kiinteistön eri kuukausien tai vuosien kulutuksia.

Kiinteistön lämmitystarpeen arvioinnissa lämmitystarveluvun käyttö perustuu siihen, että kiinteistön energiankulutus on verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen.

Lämmitystarveluku S17 on yleisimmin käytetty ja se saadaan laskemalla +17 °C:ksi oletetun huoneistolämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotus. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokausien lämmitystarvelukujen summa ja vuoden lämmitystarveluku on kuukausien lämmitystarvelukujen summa.

Normaali lämmitystarveluku on vuosien 1971 . 2000 lämmitystarvelukujen keskiarvo.

Lämmitystarveluvun laskennassa ei huomioida päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10 °C ja syksyllä yli +12 °C.

Riihimäen Kaukolämpö Oy käyttää Riihimäellä Lahdessa toteutuneita lämmitystarvelukuja.

  Kuukausi  2021 2022 2023 2024  Normaali vuosi
 1. 693 668 602 830 726
 2. 722 558 569 638 677
 3. 577 548 608 529 610
 4. 387 425 333 415 395
5. 161 160 124 93 159
6. 0 0 28   20
7. 0 0 0   4
8. 20 7 0   31
9. 227 228 25   191
10. 303 321 421   383
11. 488 470 554   528
12. 766 630 716   668
Yhteensä: 4344 4015 3980   4392

Esimerkki: kiinteistön koko kaukolämmön vuosikulutus oli 400 MWh. 

Kesä - elokuun aikana kiinteistö kulutti 30 MWh. Kiinteistön käyttöveden lämmittämiseen kuluu vuodessa energiaa seuraavasti:

  • 30 MWh/3 kk = 10 MWh/kk = 12 kk * 10 MWh/kk = 120 MWh
  • Kiinteistön lämmitykseen käytetty energia on: 400 MWh  - 120 MWh = 280 MWh
  • Lämmitystarveluku oli 4357 °Cd ja normaalivuoden 4392 °Cd.
  • Rakennuksen normitettu vuosikulutus lasketaan seuraavasti: (4392/4357 °Cd)*280 + 120 = 402 MWh