Uutiset

  

 • Riihimäen Urheilutalolla järjestettiin 31.1.-2.2.2024 välisenä aikana robotiikan SM-kilpailut, joita myös Riihimäen Kaukolämpö oli sponsoroimassa. Kisoissa 38 joukkuetta esitteli osaamistaan, kehitti yhteistyötaitojaan ja otti mittaa toisistaan. Joukkueissa kilpaili perusopetuksen ja toisen asteen opetuksen opiskelijoita, jotka aloittivat kisoihin valmistautumisen jo viime vuoden huhti-toukokuun vaihteessa, kun viralliset VEX-kisahaasteet julkaistiin.

   

  Tukijoiden, kuten Riihimäen Kaukolämmön mukanaolo on erinomaisen tärkeää robotiikan arjessa. 

   

  "Tukijoiden ansiosta pystymme järjestämään nuorille kilpailuja ja leirejä, joilla on iso merkitys osana oppimista. Ne motivoivat opiskelijoita kehittämään ja hiomaan taitojaan entistä paremmiksi”, Robotiikkakampuksen kehityspäällikkö Pia Engström summaa. 

   

  Tällä hetkellä Riihimäki on robotiikan opetuksen edelläkävijä, jossa jokainen lapsi saa robotiikan opetusta varhaiskasvatuksesta yläkouluun asti. Robotiikkaopinnot ovat osana useita oppiaineita ja siihen perehdytään myös laaja-alaisissa opintokokonaisuuksissa.

   

  “Jokainen lapsi saa vähintään 250 tuntia robotiikan opetusta perusopetuksen aikana. Tämä on täysin poikkeuksellista muihin Suomen kuntiin ja muuhun Eurooppaan verrattuna”, Engström kertoo.

   

  Teknologiaosaamisen ohella robotiikan opinnoissa keskeistä ovat luovat ongelmanratkaisutaidot ja hyvät tiimityötaidot. Myös tekoäly kuuluu robotiikan opintoihin.  

   

  Opettajia on alettu täydennyskouluttaa Riihimäellä robotiikan kasvattaessa jalansijaa kaupungissa. Täydennyskoulutuksesta on oltu todella kiinnostuneita myös Euroopassa. 

   

  "Oppilaat haluavat oppia teknologiaa. Lisäksi on tärkeää, että lapset ja nuoret ymmärtävät ja osaavat toimia teknologisessa maailmassa. Euroopassa tai Suomessakaan ei ole ollut robotiikan opetuksen käytäntöjä, joten loimme Riihimäelle opettajien täydennyskoulutusohjelman ja robotiikan opetusmateriaalit, joita päivitetään ja kehitetään säännöllisesti.”

    Takaisin

Kaukolämpö on tulevaisuuden lämmitysmuoto

Suomessa lähes 3 miljoonaa taloutta lämpenee kaukolämmöllä. Uusiutuvat polttoaineet ja hukkalämpö lisääntyvät lämmön lähteenä ja mahdollistavat entistä edullisemman kaukolämmön tuottamisen.

Tilastokeskuksen mukaan kaukolämpö on Suomen yleisin rakennusten lämmitysmuoto. Myös uudisrakentamisessa lämmitystapa on halutuin. Kaukolämpö on tulevaisuudessa merkittävä tekijä ilmaston muutosta vastaan. Riihimäen kaukolämpö tuottaa lämpöä verkostoon 100% ekologisesti hyödyntämällä jätehuollosta saatavaa hukkalämpöä.