Uutiset

  

  • Venäjän aloittaman sodan vaikutukset näkyvät jo maailmanlaajuisesti. Kaukolämmön perustuotanto ei alueellamme perustu laajamittaisesti fossiilisten polttoaineiden käyttöön ja olemme varautuneet korvaamaan maakaasun lämmön tuotannossa muilla polttoaineilla.

    Lämpölaitoksemme sijaitsevat hajautetusti eri puolilla verkkoa ja niiden käyttö tilanteen mukaisesti on joustavaa. Poikkeus- ja häiriötilanteisiin on varauduttu myös ennakoiden erilaisilla toimintasuunnitelmilla ja muilla varautumiskeinoilla.

    Ukrainalaisia ja muita sodasta kärsiviä tuemme lahjoittamalla 10 000 euroa Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

      Takaisin

Kaukolämpö on tulevaisuuden lämmitysmuoto

Suomessa lähes 3 miljoonaa taloutta lämpenee kaukolämmöllä. Uusiutuvat polttoaineet ja hukkalämpö lisääntyvät lämmön lähteenä ja mahdollistavat entistä edullisemman kaukolämmön tuottamisen.

Tilastokeskuksen mukaan kaukolämpö on Suomen yleisin rakennusten lämmitysmuoto. Myös uudisrakentamisessa lämmitystapa on halutuin. Kaukolämpö on tulevaisuudessa merkittävä tekijä ilmaston muutosta vastaan. Riihimäen kaukolämpö tuottaa lämpöä verkostoon 100% ekologisesti hyödyntämällä jätehuollosta saatavaa hukkalämpöä.