Uutiset

  

 • Suomessa lähes 3 miljoonaa taloutta lämpenee kaukolämmöllä. Tilastokeskuksen mukaan kaukolämpö on Suomen yleisin rakennusten lämmitysmuoto. Myös uudisrakentamisessa lämmitystapa on halutuin. Uusiutuvat polttoaineet ja hukkalämpö lisääntyvät lämmön lähteenä ja mahdollistavat entistä edullisemman kaukolämmön tuottamisen. Kaukolämpö on tulevaisuudessa merkittävä tekijä ilmastonmuutosta vastaan. Riihimäen Kaukolämpö tuottaa lämpöä verkostoon 100% ekologisesti hyödyntämällä jätehuollosta saatavaa hukkalämpöä.

   

  Miten kaukolämpö toimii?

   

  Kaukolämpö siirretään kuumana vetenä maan alla sijaitsevassa kaukolämpöverkossa ja toimitetaan asiakkaille lämmönjakokeskusten kautta. Lämpö siirtyy keskusten välityksellä kaukolämpöverkosta asiakkaan lämmönjakolaitteisiin, kuten pattereihin ja ilmanvaihtokanaviin, ja sillä lämmitetään myös käyttövettä tarpeiden mukaan. Keskukset ovat tehdasvalmisteisia laitteita, joiden tilantarve on pieni, koska kattiloita, varaajia ja polttoainevarastoja ei tarvita. Ne ovat toimintavarmoja ja pitkäikäisiä. Lämmönjakokeskuksesta kaukolämpöverkon vesi palaa jäähtyneenä takaisin tuotantolaitokseen uudelleen lämmitettäväksi. 

   

  Kaukolämmön ympäristövaikutukset

   

  Kaukolämmön vahvuus on tuotantojärjestelmän joustavuus. Kaukolämpöä voidaan tuottaa lukuisilla eri tavoilla ja tuotantomuoto tai energianlähde voidaan tarvittaessa vaihtaa. Riihimäen Kaukolämpö tuottaa lämpöä verkostoon 100% ekologisesti hyödyntämällä jätehuollosta saatavaa hukkalämpöä. Kaukolämpö vähentää merkittävästi paikallisia päästöjä ja lisää asuinympäristön viihtyvyyttä osana yhdyskuntatekniikkaa. Energiantuotannolla onkin erityinen vastuu ympäristö- ja ilmastovaikutusten hallinnassa. Uusiutuvat polttoaineet ja hukkalämpö lisääntyvät lämmön lähteenä ja mahdollistavat entistä edullisemman kaukolämmön tuottamisen. Kaukolämpö on tulevaisuudessa merkittävä tekijä ilmastonmuutosta vastaan. 

   

  Kaukolämpö on energiatehokasta ja taloudellista

   

  Tehokas kaukolämmön tuotanto vähentää ympäristökuormitusta ja ilmastovaikutuksia. Kaukolämmön ylivoimainen energiatehokkuus ja ympäristömyönteisyys perustuvat erityisesti siihen, että kaukolämmitys hyödyntää hukkaan menevää lämpöenergiaa, joka syntyy sähköntuotannon yhteydessä, erilaisten prosessien jätelämpönä tai kaupungeissa. Kaukolämpöä tuotetaan myös erillisissä tarkoituksenmukaisissa lämpökeskuksissa. Niissä käytetään lisääntyvässä määrin uusiutuvia polttoaineita ja samasta polttoaineesta saadaan enemmän energiaa hyötykäyttöön.

   

  Kaukolämmityksen perustamiskustannukset ovat usein matalammat kuin kilpailevilla lämmitysmuodoilla. Kaukolämpö on kokonaiskustannuksiltaan edullinen lämmitysmuoto. Kaukolämpö on tulevaisuuden energiamuoto ja sen kasvava arvostus näkyy myös kiinteistöjen myyntihinnoissa.

   

  Kaukolämpö on luotettava lämmitysmuoto!

   

  Jo yli puolet Riihimäen asukkaista asuu kaukolämmitetyissä rakennuksissa. Kaukolämpö on vaivaton, luotettava ja hinnaltaan kilpailukykyinen tapa lämmittää etenkin suuria kiinteistöjä. Asiakkaan lämmityslaitteiden automatiikka varmistaa aina sopivan kiinteistön lämmitystehon ja asukas voi säätää huonekohtaiset lämpötilat haluamalleen tasolle. Nykyaikaiset kaukolämpölaitteet kestävät käytössä pitkään ja niiden huoltotarve on vähäinen. Kaukolämpö on entistä suositumpi taajama-alueiden lämmitysmuoto.

   

  Tietoa runkoputken tämänhetkisestä peittoalueesta ja omista mahdollisuuksistasi siirtyä kaukolämmön piiriin saat ottamalla yhteyttä Riihimäen Kaukolämpöön. Me teemme puolestasi tarvittavat selvitykset ja huolehdimme myös käytännön toteutuksesta. Sinun tehtäväksesi jää vain tasaisesta ja edullisesta lämpöenergiasta nauttiminen! ☀️

   

  Ota yhteyttä ja kysy lisää täältä: www.rkloy.fi/yhteystiedot

    Takaisin

Kaukolämpö on tulevaisuuden lämmitysmuoto

Suomessa lähes 3 miljoonaa taloutta lämpenee kaukolämmöllä. Uusiutuvat polttoaineet ja hukkalämpö lisääntyvät lämmön lähteenä ja mahdollistavat entistä edullisemman kaukolämmön tuottamisen.

Tilastokeskuksen mukaan kaukolämpö on Suomen yleisin rakennusten lämmitysmuoto. Myös uudisrakentamisessa lämmitystapa on halutuin. Kaukolämpö on tulevaisuudessa merkittävä tekijä ilmaston muutosta vastaan. Riihimäen kaukolämpö tuottaa lämpöä verkostoon 100% ekologisesti hyödyntämällä jätehuollosta saatavaa hukkalämpöä.