Uutiset

  

 • Energiamaailma on ollut kuluneen vuoden ajan erityisen isossa muutostilassa. Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut suuresti paitsi fossiilisten polttoaineiden kauppaan myös biopolttoaineiden saatavuuteen ja hinnoitteluun Suomessa. Sähkön hinta on liikkunut ennätyslukemissa ja vaihtelu on ollut erityisen suurta. Tähän on vaikuttanut huipputuotannon hinta, tuonnin loppuminen Venäjältä ja Pohjolassa myös parantuneet sähkön siirtoyhteydet Keski-Euroopan ja Brittein saarten markkinoille. Vaihtelua voimistaa tuulivoiman tuotannon muuttuminen tuulitilanteen mukaan. Myös sähköpulaa ennakoidaan talveksi ja kiertäviin sähkökatkoihin on varauduttu yhteiskunnan kriittisissä toiminnoissa sekä omalta osaltaan kotitalouksissa.


  Kaukolämmön huoltovarmuus on epävarmalta tuntuvassa tilanteessa hyvällä tasolla, erilaisiin poikkeustilanteisiin on varauduttu ja vaihtoehtoisia lämmön tuotantomuotoja on käytettävissä. Kaukolämmön hinta on pysynyt vakaana ja yhtä voimakasta nousua mitä sähkömarkkinoilla on nähty ei ole tapahtunut. Riihimäen alueella lämmönhankintamme perustuu suurelta osin jätteenkäsittelyn yhteydessä syntyvän hukkalämmön hyödyntämiseen emmekä ole suuresti riippuvaisia tuontienergiasta, joten siinäkin suhteessa tilanteemme on hyvä.


  Kuluneen vuoden aikana olemme investoineet lämpöpumpputekniikkaan, jota tullaan hyödyntämään Kynttilätien alueen lämmön tuotannossa. Olemme myös käynnistäneet hankkeen, jossa selvitetään muiden hukkalämmön lähteiden hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa ja selvitämme myös mahdollisuuden lämmön kausivarastoinnille. Tämä mahdollistaisi kesäaikana syntyvän hukkalämmön hyödyntämisen talviaikaan kaukolämpöverkolla.


  Asumiskulujen noustessa kannattaa selvittää oma energiankulutus ja miettiä onko totutuissa tavoissa mahdollisuuksia muutokselle. Pienilläkin muutoksilla omissa kulutustottumuksissa on vaikutusta. Sisälämpötilan pudottaminen ja lämpimien suihkujen lyhentäminen ovat toimenpiteistä varmasti tutuimpia. Patteritermostaattien toiminta ja lämmityksen automatiikan asetukset on hyvä käydä lävitse ennen lämmityskautta. Kaukolämmön osalta kulutustietoja pääsee tutkimaan Online-palvelumme kautta ja sähkönkulutuksen osalta oman verkkoyhtiön tai sähkönmyyntiyhtiön palveluiden kautta.


  Alkanut talvi on poikkeuksellinen monella tapaa, mutta uskomme energiamaailman muutosten rauhoittuvan ennen pitkää. Tässä tilanteessa mahdollistamme asiakkaidemme toimivan arjen luotettavalla palvelulla ja lämmön toimituksella.

   

  Lämpimin terveisin,

   

  Antti Eskola
  Toimitusjohtaja
  Riihimäen Kaukolämpö Oy

   

    Takaisin

Kaukolämpö on tulevaisuuden lämmitysmuoto

Suomessa lähes 3 miljoonaa taloutta lämpenee kaukolämmöllä. Uusiutuvat polttoaineet ja hukkalämpö lisääntyvät lämmön lähteenä ja mahdollistavat entistä edullisemman kaukolämmön tuottamisen.

Tilastokeskuksen mukaan kaukolämpö on Suomen yleisin rakennusten lämmitysmuoto. Myös uudisrakentamisessa lämmitystapa on halutuin. Kaukolämpö on tulevaisuudessa merkittävä tekijä ilmaston muutosta vastaan. Riihimäen kaukolämpö tuottaa lämpöä verkostoon 100% ekologisesti hyödyntämällä jätehuollosta saatavaa hukkalämpöä.