Uutiset

  

 • Riihimäen Kaukolämpö Oy:n yhteistyökumppani Riihimäen Kotikulma Oy on Riihimäen keskustassa sijaitseva ja Riihimäen kaupungin omistama vuokrataloyhtiö, joka on perustettu vuonna 2008 yhtenäistämään kaupungin vuokra-asuntojen hallintaa. Riihimäen Kotikulma Oy rakennuttaa, huoltaa ja vuokraa asuinkiinteistöjä kaupungin nykyisille ja tuleville asukkaille omistamistaan kerros-, pienkerros- ja rivitaloyhtiöistä. Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy on Riihimäen Kotikulma Oy:n omistama kiinteistöhuoltoyhtiö, joka huolehtii Riihimäen Kotikulma Oy:n asuntojen isännöinnistä, huollosta, siivouksesta, remontoinnista, taloushallinnosta, vuokranvalvonnasta, vuokranperinnästä sekä vuokravakuuksista.

  Riihimäen Kotikulma Oy:n kiinteistöpalvelupäällikkö Janne Liespalo vastaa Kotikulman kiinteistöhuollon ja siivous- ja remontointipalveluiden toiminnasta sekä kehittämisestä. Tutuiksi hänelle ovat tulleet myös Riihimäen Kotikulman käyttämät useat alihankintayritykset, kuten Riihimäen Kaukolämpö Oy. Soila Mannila toimii Kotikulman taloussihteerinä, ostoreskontran hoitajana sekä yrityksen somevastaavana.

  Kotikulman tarinasta

  Riihimäen Kotikulma sekä Kotikulman Kiinteistöpalvelut syntyivät 1970-luvulla rakennetussa Riihimäen kaupunginosassa Peltosaaressa nimellä Peltomyyrä Oy. Vuosina 2007-2008 Riihimäen Länsikulma ja Itäkulma fuusioituivat ja perustettiin Riihimäen Kotikulma Oy ja Kotikulman Kiinteistöpalvelut Oy. Samalla Kotikulma siirsi pääkonttorinsa Riihimäen Peltosaaresta Riihimäen keskustaan. Yhtenä suurimmista onnistumisista yrityksen matkalla Kotikulmalaiset pitävät vuonna 2012 remontoitua Innova-taloa, jossa rakennuksen energiankulutus aleni jopa passiivitalon määritelmän mukaiseksi, eli rakennuksen kaikki tai lähes kaikki tarvittava lämpöenergia saadaan aikaan aurinkoenergiaa sekä rakennuksen käytön aiheuttamaa lämpöä hyödyntämällä. Passiivitalossa ei näin ollen tarvita varsinaista omaa lämmitysjärjestelmää.

  Kotikulman tulevaisuudesta

  Kotikulmalaiset pitävät yrityksen tulevaisuutta erittäin kirkkaana, sillä yritys kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa. Kotikulma on ottanut ja ottaa aktiivisesti käyttöön uusia järjestelmiä sekä kouluttaa henkilökuntaansa säännöllisesti. Yhteistyö myös Riihimäen Kaukolämmön kanssa jatkuu, sillä yhteistyöhön ollaa varsin tyytyväisiä.

  Tutustu yrityksen sivuihin täältä: https://riihimaenkotikulma.fi/ 

    Takaisin

Kaukolämpö on tulevaisuuden lämmitysmuoto

Suomessa lähes 3 miljoonaa taloutta lämpenee kaukolämmöllä. Uusiutuvat polttoaineet ja hukkalämpö lisääntyvät lämmön lähteenä ja mahdollistavat entistä edullisemman kaukolämmön tuottamisen.

Tilastokeskuksen mukaan kaukolämpö on Suomen yleisin rakennusten lämmitysmuoto. Myös uudisrakentamisessa lämmitystapa on halutuin. Kaukolämpö on tulevaisuudessa merkittävä tekijä ilmaston muutosta vastaan. Riihimäen kaukolämpö tuottaa lämpöä verkostoon 100% ekologisesti hyödyntämällä jätehuollosta saatavaa hukkalämpöä.